Za akcidente s opasnim tvarima

u

dobrovoljnom vatrogasnom društvu

Moravče

osposobljeni su:

Srećko Bahlen - zapovjednik

Dragutin Kos - član

 

Željko Šijanski - UO

 

Karlo Bahlen - UO