Za voditelja SUR 2 osposobljeni su:

Denis Đurkan


Marko Bahlen


Karlo Bahlen